sund.dk

STRATEGISK RÅDGIVNING

Få mere ud af jeres arbejde
med sundhed og trivsel

Mange virksomheder har igennem en årrække investeret massivt i sundhedstilbud til medarbejderne. Det er en god udvikling, men de fleste steder kan det være en udfordring at få tiltagene forankret i en travl arbejdsdag, så medarbejderne støtter op og føler ejerskab og effekten af tiltagene udmønter sig i tydelige resultater.

Hvis du vil sikre dig en sundhedsindsats, som både gavner medarbejderne og forretningen, så kræver det at indsatsen håndteres på linje med andre strategiske investeringer, som skal give afkast. Derfor arbejder vi i SUND.dk ud fra nedenstående innovative model, som hjælper med at sikre, at alle de strategiske parametre kommer i spil.

 • SUND.dk behovsafdækker og analyserer sammen med jer, hvilken businesscase, der skal prioriteres for størst mulig effekt.
 • Ledelse og nøglemedarbejdere involveres, så en helhedsorienteret sundhedsindsats kan iværksættes for virksomheden.
 • Der udarbejdes en handlingsplan og de rette medarbejdere involveres med henblik på at føre sundhedsindsatser ud i virksomheden. Sundhedsindsatser kommunikeres ud, så alle medarbejdere involveres og får sat retning på sundheden.
 • En evaluering og effektmåling foretages med henblik på at få kortlagt resultater på sundhedsindsatser og skabe mulighed for fremadrettet handling.

 

Det skal være effektivt og meningsfuldt, men samtidig sjovt og energigivende!

 • Fællesskab, fokus, smil, glæde og humor er vigtige elementer, når vi som mennesker skal motiveres til at ændre vaner. Men kun ved at skabe en organisering, der involverer alle niveauer i virksomheden, kan fokus på sundhed holdes på den lange bane. Sundhed skal opleves som meningsfuld for den enkelte medarbejder. For at sikre, at sundhedsindsatsen bliver meningsfuld, arbejder vi i SUND.dk ud fra IGLO modellen.
 • (I)ndivid:
  Fokus på hvad den enkelte medarbejder kan gøre for at øge egen sundhed, samt hvilket ansvar den enkelte medarbejder har for at lykkes med adfærdsændringer.
 • (G)ruppe:
  Afdelingen og teamet har i fællesskab et ansvar for hinanden, samt en subkultur som er afgørende at tage højde for ift. at lykkes med, at forankre en sundhedsmæssige forandring og opnå effekt.
 • (L)edelse:
  Lederne spiller en afgørende rolle ift. at understøtte sund adfærd blandt medarbejderne. Medarbejderne bruger størstedelen af deres vågne timer på arbejdet og spejler sig i deres leders adfærd.  Lederne skal gå forrest som rollemodeller og skabe motivation og engagement.
 • (O)rganisation:
  Organisatorisk fokus på rammer og hvordan de understøtter medarbejdernes energi og trivsel fx sundhedsordning, fitness, politikker, medarbejderundersøgelser, HR processer mv. Sundhed skal være en del af kulturen, så man pr. default træffer de valg i løbet af arbejdsdagen.
 • Netop fordi det er en fælles opgave at skabe og bevare sundhed og trivsel på arbejdspladsen, er det vigtigt med en systematisk tilgang, som giver overblik over de forskellige ansvars- og handleniveauer.
 • SUND.dk står parat til at hjælpe jer i processen med strategisk sundhed. Om det er for en kort periode eller en længerevarende sundhedsindsats er vi klar.