sund.dk

STRATEGISK SUNDHED

Hvad er strategisk sundhed
og hvorfor kan det betale sig?

Strategisk sundhed er er en helhedsorienteret indsats, hvor virksomhedens medarbejdere og ledelse arbejder systematisk og målrettet sammen med at integrere og forankre sundhed. For at opnå en strategisk tilgang til at arbejde med sundhed, er det essentielt, at der er fokus på flere sundhedsmæssige indsatser, der peger i samme retning mod en øget sundhed og trivsel for virksomheden og dens medarbejdere.

En helstøbt strategisk sundhedsindsats er mere end bare bundlinje. I SUND.dk ved vi, at strategisk sundhed kan betale sig for virksomheden gennem vores mange års erfaring og resultater. Forskningen indikerer det samme gennem studier, hvor virksomheder fx kan opnå en bedre produktivitet, lavere sygefravær og øget arbejdsglæde blandt medarbejdere. SUND.dk kobler viden og erfaring i arbejdet med jer for at opnå størt mulig sundhedseffekt.

Hvordan kan SUND.dk hjælpe?

I SUND.dk er vi eksperter i at implementere sundhed på arbejdspladsen. Det har vi gjort i mange år for små som store virksomheder indenfor kontor, detail og produktion. Vores tilgang er baseret på høj grad af evidensbaseret viden, behovsafdækning, involvering og effekt. Vi ser strategisk sundhed som en proces, hvor vi i samarbejde med jer får skabt den unikke løsning, der målrettes netop jeres virksomhed bedst.

Forslag til hjælp med effektfulde sundhedsindsatser på arbejdspladsen fra SUND.dk:

  • Vi skræddersyr, sammen med jer, en sundhedsstrategi og indsatser med fokus på såvel forretningsmæssige parametre som trivsel og arbejdsglæde.
  • Vi hjælper jer med at løfte strategien ud i organisationen og får den forankret i hverdagen.
  • Vi tilfører jer den nyeste viden og praktiske erfaring med, hvad der giver bedst effekt i forskellige brancher og medarbejdergrupper, og vi hjælper jer med at prioritere med fokus på bundlinjen.
  • Vi klæder nøglepersoner på med de rette kompetencer. Det kan være gennem workshops, kurser og uddannelse, alt efter behov og virksomhedstype.
  • Vi tilbyder ydelser som fx foredrag, workshops, uddannelse, sundhedsdage, sundhedstjek mm., hvor fokus på sundhed, trivsel og arbejdsglæde er omdrejningspunktet.