sund.dk

ERGONAUT UDDANNELSE

Vores krop er skabt til et sundt og aktivt liv fyldt med bevægelse. I arbejdssammenhæng bliver det billede udfordret af fx ensidige gentagne bevægelser og stillesiddende adfærd.

Med ergonaut uddannelsen vil vi gennem forebyggende træning, ergonomisk indsigt, viden om kroppen og betydningen af trivsel og glæde på arbejdspladsen, skabe fokus på de sunde vaner. Udbytte af ergonaut uddannelsens er inspiration, redskaber og konkrete tiltag til sunde arbejdsstillinger og gode vaner. Derved står du som ergonaut stærkere, når de gode vaner og sunde arbejdsstillinger skal implementeres på egen arbejdsplads.

Kort om forløbet:

4 timers forløb
2 * 4 timers forløb (over 2 dage)

Forskellen på de to forløb, der kan vælges, er omfanget af præsenteret viden og redskaber til brug som ergonaut.

Hvad er en ”Ergonaut” ?

En ergonaut er en ressourceperson på arbejdspladsen, som har interesse for godt arbejdsmiljø, ergonomi og den sunde krop. Ergonauten har lyst og overskud til at gøre en positiv forskel for sine kollegaer.

Konsulenten:

Uddannelsen varetages af konsulenter, som alle har en uddannelsesmæssig baggrund som enten idrætsfysiolog, fysioterapeut eller ergoterapeut. Alle besidder en stor viden og erfaring med undervisning og vejledning omkring sundhed på arbejdspladsen.