sund.dk

FOREBYGGENDE TRÆNING OG ERGONOMI

Oplæg og vejledning

Få viden om sammenhængen mellem ergonomi og forebyggende træning på en og samme gang.

Kroppen er ikke skabt til vores moderne arbejdsliv med ensidigt gentaget arbejde eller meget stillesiddende skærmarbejde. Resultatet er, at mere end halvdelen af de arbejdsaktive danskere har smerter og gener i kroppen.

En stor del af disse smerter og gener kan forebygges ved ergonomiske forbedringer og forebyggende træning. Gennem vejledning, sikrer man det løbende fokus, som det kræves at vedligeholde sunde arbejdsstillinger og gode vaner.

SUND.dk har udviklet et koncept, der bygger på en kombination mellem ergonomi og forebyggende træning. Konceptet starter med et oplæg og forebyggende træning og ergonomi og efterfølges af indviduel ergonomisk vejledning.

Kort om forløbet:

  1. Fælles oplæg ca. 1 time inkl. introduktion til forebyggende øvelser med træningselastik
  2. Individuel vejledning – ca. 15 min. pr. person

Udbytte

I klædes på med nyeste viden om kroppen på arbejde, smerter og praktisk rådgivning om, hvad vi relativt nemt kan gøre ved dem – ikke mindst vha. ergonomi og bevægelse.

Efter besøget

Konsulenten registrerer eventuelle forslag til forbedringer, som enten gennemgås på dagen eller efterfølgende sendes til jer.

Hvis I vil arbejde videre med fysisk træning på arbejdspladsen, tilbyder vi et andet forløb:

”Fysisk træning – 10-ugers forløb”

  • Introduktion og implementering af forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter, som eksempelvis elastiktræning mod smerter i bevægeapparatet
  • Uddannelse af interne ergonomi-ambassadører eller tovholdere til at sikre forankring af forebyggende øvelser
  • Redskaber og kommunikationsmaterialer samt effektmåling ved indsatsens start og slut

Forløbet tilpasses naturligvis i forhold til, hvad der er mest hensigtsmæssigt på den enkelte arbejdsplads.