INDSATSER OG IMPLEMENTERING – FASE 3

analyse hvis nok

Få skræddersyet jeres sundhedsindsatser, så de løser specifikke udfordringer og udnytter udviklingspotentialer?

De fleste sundhedsindsatser giver ikke afkast, fordi de mangler skræddersyning til målgruppen og deres arbejdssituation. SUND.dk arbejder ud fra den nyeste viden om, hvad forskellige medarbejdergrupper og brancher har brug for, så de opnår målbar større arbejdsglæde og produktivitet – Og vi har erfaringen med at implementere dem. Vi uddanner udvalgte medarbejdere i lettilgængelig teori og praksis, som sikrer motivation og lokal forankring af intelligente og skræddersyede sundhedsindsatser. Vi har også erfaring med at gennemføre konkrete indsatser i samarbejde med såvel jeres nuværende leverandører som vores professionelle samarbejdspartnere, og vi rådgiver jer om at udvælge de bedste leverandører på de forskellige sundhedsområder.

KLIK PÅ DE FIRE FELTER I MODELLEN FOR AT LÆSE MERE OM FASERNE.


Eksempler på aktiviteter i denne fase:

    • Uddannelse af sundhedsambassadører
    • Uddannelse af arbejdsmiljøorganisation, samarbejdsudvalg, sundhedsudvalg mv.
    • Etablering og gennemførelse af konkrete indsatser – eksempelvis fysisk træning, mental træning (fx mindfullness), ændringer i rammer (fx kantineudvikling og indretning) mv.

”Vi har et samarbejde med Mads Andreasen, hvor vi benytter hans kompetencer i projekter med undervisning, workshops og uddannelse. Mads Andreasen har en suveræn inspirerende måde at formidle sin viden på – Han formår at få alle med og har en sjælden evne til at motivere og engagere.”

Rikke Haaber, Markedschef – Sundhed, PFA 

Vi tilbyder jer stærke strategiske og operative kompetencer. Læs mere om os her.