ANALYSE – BEHOVS- OG POTENTIALEAFDÆKNING – FASE 1 

mads viser hanne noget på mac

Få overblik over jeres udfordringer og udviklingsmuligheder for sundhed, arbejdsglæde og produktivitet.

Som pensionsselskab har I allerede mange informationer om, hvor jeres erhvervskunders medarbejdere har brug for støtte til et sundere og mere produktivt arbejdsliv. SUND.dk ønsker sammen med jer at udvikle strategiske sundhedsydelser til erhvervskunderne, hvor viden om risici og udviklingspotentialer sammenholdes med nyeste viden om sundhedsindsatser, der målbart forbedrer arbejdsglæde og produktivitet. Vi ønsker sammen med jer at tilbyde jeres erhvervskunder et stærkt analytisk udgangspunkt for sundhedsinvesteringerne, så medarbejderne, virksomhederne og I som pensionsselskab får et målbart udbytte.

KLIK PÅ DE FIRE FELTER I MODELLEN FOR AT LÆSE MERE OM FASERNE.

Eksempler på aktiviteter i denne fase er:

  • Analyse af pensionsselskabets og erhvervskundens egne undersøgelser (skadesregnskaber, analyser af risici, trivselsmålinger, produktivitetsmålinger mv.)
  • Analyse af effekten af jeres nuværende sundhedsydelser hos erhvervskunden
  • SUND.dk’s undersøgelse om selvvurderet helbred og produktivitet
  • SUND.dk’s kulturanalyse til afdækning af organisationens særkende, som har betydning ved sundhedsstrategiske indsatser

Vi tilbyder jer stærke strategiske og operative kompetencer. Læs mere om os her.