UDGIVELSER

unnamed kopi

Læs udgivelser fra SUND.dk’s eksperter:

Vejen til en sundere arbejdsplads – udgivet i samarbejde med BAR FOKA

En arbejdsplads i bevægelse – udgivet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og BAR FOKA

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen – udgivet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen

Sundhedsetik på arbejdspladsen – udgivet i samarbejde med Arbejdsmarkeds-Etisk Råd

 

Læs andre udgivelser om sundhedsledelse og strategisk sundhed på arbejdspladsen:

Sundhedsledelse i Københavns kommune – projekt, politikker, retningslinjer og inspiration

Sundhedsledelse – sundhedsfremme på arbejdspladsen, Sund By Netværket 2012

Sundhedsfremme – et kritisk perspektiv, Samfundslitteratur 2012

Om sundhedsledelse – LEDERNE 2013

Sundhedsfremme og Forebyggelse, Gyldendal 2009

Sundhedsledelse – forudsætninger, teori og perspektiver, Hans Reitzels forlag 2009

Sundhedsledelse i holdninger og handlingerr, LEDERNE 2008