ANALYSE – BEHOVS- OG POTENTIALEAFDÆKNING – FASE 1

workshops og foredrag

Få overblik over jeres udfordringer og udviklingsmuligheder for sundhed, arbejdsglæde og produktivitet.

I har allerede mange informationer om, hvor jeres medarbejdere har brug for støtte til et sundere og mere produktivt arbejdsliv. Vi supplerer jeres viden med kvalitativ og kvantitativ behovsafdækning efter behov. Vores fokus er at samle jeres egne undersøgelser om produktivitet, trivsel, arbejdsmiljø, social kapital mv., så vi kan sammenholde jeres udfordringer med intelligente løsninger. I analysefasen samarbejder vi med den øverste ledelse og stabsfunktion om at indkredse centrale udfordringer og udviklingspotentialer, og vi sikrer at indsatser tager afsæt i jeres politiske rammer – herunder eksempelvis jeres sundhedspolitik.

KLIK PÅ DE FIRE FELTER I MODELLEN FOR AT LÆSE MERE OM FASERNE.

Strategisk Sundhedsmodel

Eksempler på aktiviteter i denne fase er:

    • Analyse af jeres egne undersøgelser (trivselsmålinger, produktivitetsmålinger, social kapital målinger, arbejdspladsvurderinger mv.)
    • Analyse af effekten af jeres tidligere og nuværende indsatser
    • SUND.dk’s undersøgelse om selvvurderet helbred og produktivitet
    • SUND.dk’s kulturanalyse til afdækning af organisationens særkende, som har betydning ved sundhedsstrategiske indsatser

”DTU Aqua har i forbindelse med årsplanen afholdt temadag for arbejdsmiljøorganisationen om sundhedsfremme. Vi havde en helt forrygende dag, hvor vi blev klogere, blev inspireret og fik grint en masse. Mads er en fantastisk formidler og motivator. En temadag med Mads kan helt klart anbefales.”

Lone Rosenkær Olsen – Leder af indkøb/Serviceenheden DTU Aqua

Vi tilbyder jer stærke strategiske og operative kompetencer. Læs mere om os her.