EFFEKTMÅLING OG EVALUERING

samarbejdspartnere

Få dokumenteret effekten af jeres sundhedsindsatser og sikr fortsat udvikling og øget afkast.

Når analyse, mål og indsatser er skærpet, kan vi effektmåle og videreudvikle sundhedsindsatser med fokus på bundlinjen. Som en del af SUND.dk’s strategiske sundhedsmodel gentager vi målingerne fra jeres business case, så I kan vurdere effekten af de prioriterede indsatser. Vi gennemgår resultater med ledergrupper og medarbejderrepræsentanter, og evaluerer og udvikler den fortsatte indsats hos jeres erhvervskunde.

KLIK PÅ DE FIRE FELTER I MODELLEN FOR AT LÆSE MERE OM FASERNE.

Eksempler på aktiviteter i denne fase er:

  • Gentagelse af erhvervskundens egne undersøgelser (risikoregnskaber, trivselsmålinger, produktivitetsmålinger, arbejdspladsvurderinger mv.)
  • Gentagelse af SUND.dk’s undersøgelse om selvvurderet helbred og produktivitet
  • Evalueringsworkshops for ledergrupper og repræsentanter fra pensionsselskabet samt udvalgte medarbejderrepræsentanter

Vi tilbyder jer stærke strategiske og operative kompetencer. Læs mere om os her.