sundhed_og_trivsel-1Sundhed og trivsel på arbejdspladsen
De fleste danske virksomheder har en eller flere indsatser, der supplerer arbejdsmiljøarbejdet, og hvor formålet er at bidrage til de ansattes sundhed og trivsel. Det viser undersøgelser, som Sundhedsstyrelsen løbende har gennemført i 2010, 2007, 2005 og 2003.

Mads Andreasen er hovedforfatter til Sundhedsstyrelsens publikation ”Sundhed og trivsel på arbejdspladsen”, der skal inspirere virksomhederne til at arbejde systematisk med at fremme de ansattes sundhed og trivsel.
I publikationen præsenteres en ny 5-trinsmodel, der beskriver, hvordan en virksomhed kan løfte sundhedsfremmearbejdet fra personalegodeniveauet til et strategisk redskab. Publikationen henvender sig til virksomhedsledere, HR-chefer og –konsulenter samt tillids- og sikkerhedsrepræsentanter.

Hensigten med publikationen er at inspirere virksomheder til at arbejde mere systematisk og strategisk med sundhedsfremme.

Publikationen kan også bestilles hos:
Rosendahls-Schultz Grafisk A/S
Telefon 70 26 26 36
E-mail: vln@rosendahls-schultzgrafisk.dk