strategisk sundhed

SUND.dk’s Mads Andreasen taler på konference om ulighed i sundhed

Mads Andreasen slår fast, at der skal arbejdes strategisk og vedvarende med sundhed på arbejdspladsen.

Arbejdspladsen er den nye sundhedsarena

Der er stort potentiale, når det gælder arbejdspladsen som vejen til et sundere liv. Derfor kigger forskere, ledere og konsulenter på arbejdspladsen, når sundhed skal integreres i medarbejdernes liv. En konference sætter spot på arbejdspladsen som sundhedsarena.

Af: journalist Luna Svarrer, Personaleweb

Vi bruger mange timer på arbejdspladsen, og det liv vi lever på arbejdspladsen har betydning for helbred og sygefravær. Når man fremmer sundhed og trivsel på arbejdspladsen, giver det en række fordele både for den enkelte, arbejdspladsen og samfundet.

LÆS OGSÅ TEMA: Sundhed på jobbet

Arbejdspladsens potentiale som sundhedsgenerator bliver udforsket og klarlagt på konferencen Arbejdspladsen som sundhedsarena, den 6. marts 2014. Sundhedsstrategisk rådgiver og forsker Just Bendix Justesen og sundhedsstrategisk rådgiver og ejer af Sund.dk Mads Andreasen, kaster på dagen lys over potentialerne med nøgleord som effektive indsatser og strategisk forankring.

Derfor går konferencen tæt på forskningsresultaterne for medarbejdere med kort uddannelse. Disse har nemlig i højere grad en usund livsstil og er plaget af sygdom, nedslidning og fravær. Både erfaring og forskning viser, at man kan nå lang, hvis medarbejdere og ledere arbejder sammen om sundhed som en del af arbejdspladsen dagsorden.

Sundhed som religion

Dagen byder også på en diskussion af selve frasen ‘et bedre og sundere liv’Lars Henrik Schmidt, professor ved Danmarks Pædagogisk Universitet, stiller spørgsmålet: ‘Hvem afgør, hvad der er et bedre liv, og er sundhed blevet den nye religion, som vi alle skal tro på?’

I sit svar kommer han ind på, hvordan man forholder sig etisk i arbejdet med sundhed hos medarbejderen, hvad der er på spil, hvad arbejdspladsen kan blande sig i, og hvad den skal  blande sig udenom?

LÆS MERE Konference: Arbejdspladsen som sundhedsarena