SUND.dk sætter scenen til konferencen Arbejdspladsen som sundhedsarena

SUND.dk sætter scenen til konferencen Arbejdspladsen som sundhedsarena – mere lighed i sundhed

SUND.dk holder første oplæg og sætter scenen på dagen, når Danske Regioner i samarbejde med KL, FOA, PenSam og Dagens Medicin torsdag den 6. marts 2014 afholder konferencen ”Arbejdspladsen som sundhedsarena – mere lighed i sundhed”.

Konferencen handler om, hvordan regionale, kommunale og øvrige arbejdspladser i lokalområdet kan bruges som arenaer til at forbedre sundheden for medarbejderne og derved bidrage til at minimere langtidssygemeldinger, udstødelse af arbejdsmarkedet og førtidspensionering. Det handler om forebyggelse af social ulighed i sundheden. De lokale arbejdspladser er oplagte at bruge som udgangspunkt for at forbedre sundheden i kommunerne både for medarbejdere og borgere, så alle kan udfolde deres livspotentiale.

I selskab med Nick Hækkerup, minister for sundhed og forebyggelse, Lars Henrik Schmidt, professor, Danmarks Pædagogiske Universitet, Knud Juel, professor, Statens Institut for Folkesundhed, og Marie Birk Jørgensen, forsker, NFA, Dennis Kristensen, Michael Ziegler, Jens Stenbæk m.fl. har KL skruet et spændende program sammen – Se hele program her 

SUND.dk’s oplæg har overskriften ”Potentialet i arbejdspladsen som arena for sundhedsfremme”

”Vi tilbringer mange timer af vores liv på arbejdspladsen, og det liv vi lever, mens vi er på arbejde har betydning for vores sundhed. Indsatser for at fremme sundhed og trivsel på arbejdspladsen giver en række gevinster for den enkelte medarbejder, arbejdspladsen og samfundet, hvis indsatserne er effektive, rammer bredt og forankres strategisk”

Oplægsholdere er:
Mads Andreasen, sundhedsstrategisk rådgiver og indehaver af SUND.dk
Just Bendix Justesen, sundhedsstrategisk rådgiver, forsker

Konferencen

Mange kommuner har ulighed i sundhed som et indsatsområde i kommunens sundhedspolitik og efterspørger konkrete redskaber og handleplaner.  Få inspiration til arbejdet ved – sammen med de idéer, du måske har til at inddrage arbejdspladserne – at skabe debat og handling på konferencen.

Målgruppe

Konferencen er for alle interesserede i forebyggelse på arbejdspladserne i kommunerne og regionerne.

Målgruppen for konferencen er kommunale og regionale ledere, specialister og politikere med tilknytning til beskæftigelsesområdet, HR-området, psykiatri- og handicapområdet og forebyggelses- og sundhedsområdet samt personer fra andre organisationer og sektorer, der har interesse for arbejdspladsen som sundhedsfremmende arena og ulighed i sundhed.

Konferencens temaer er:

  • Partnerskaber om livslang arbejdsmarkedsdeltagelse
  • Strategisk Sundhedsledelse
  • Sund kultur på arbejdspladserne
  • Motivation
  • HR, arbejdsmiljø og sundhed

Tid og sted: 6. marts 2014 i Bojesen, Axelborg, København V.

Forud for konferencen har 40 kommunale og regionale medarbejdere og ledere, organisationer, virksomheder og forskere inden for sundhedsfeltet været samlet i en tænketank. Konferencen tager udgangspunkt i tænketankens diskussioner, udfordringer og løsningsforslag.