Integrer sundhed

SUND.dk er enige i, at sundhed på arbejdspladsen skal integreres i dagligdagen

SUND.dk er enige med Morten Guld Nielsen i hans syn på, at sundhed på arbejdspladsen skal integreres i virksomhedens set up:

– Vi mener, at der er behov for en ny virksomhedsmodel, hvor virksomhederne spiller en større rolle og tager ansvar for medarbejdernes sundhed i samarbejde med det øvrige samfund, så man ikke tænker sundhedsfremme på arbejdspladsen i en silo for sig selv, det skal integreres med andre initiativer, der er jo en stor sammenhæng mellem om man er sund på arbejdspladsen og sund i sin fritid, siger Morten Guld Nielsen.

Arbejdspladsen skal spille en større rolle i sundhedsindsatsen

Af Charlotte Aagaard Knudsen, journalist Videncenter for Arbejdsmiljø, billede Thomas Tolstrup

Sundheden på arbejdspladsen skal nytænkes i et mere holistisk perspektiv for at nå ud til alle medarbejdergrupper. Det er visionen på Novo Nordisk.
Morten Guld Nielsen fra Novo Nordisk fortæller om nye visioner for sundhedsfremme. Foto: Thomas Tolstrup.

En undersøgelse fra Novo Nordisk i Kalundborg viser, at ufaglærte er mere tilbøjelig til at springe fitnesscenteret over eller vælge en smøg frem for salatskålen, end folk med en uddannelse.

– Sundhed er meget ulige fordelt, og det er en vigtig faktor, som vi er nødt til at tænke med ind i vores sundhedsindsatser på arbejdspladsen. Vi kan ikke bare bruge one size fits all, sagde Morten Guld Nielsen, seniorprojektleder på Novo Nordisk på Wellbeing at Work konferencen i København den 27. maj.

Svært at fange dem, der har mest behov
Flere steder i Novo Nordisk, herunder på produktionsfaciliteterne i Kalundborg, har man i gennem mange år lavet sundhedsfremmende tiltag.

– Novo Nordisk stiller for eksempel fitnesscenter til rådighed for medarbejderne i Bagsværd og i Kalundborg, men vi har fundet ud af, at de medarbejdere, der bruger det, er dem der også ville dyrke motion i deres fritid alligevel. Problemet er at nå ud til dem, der har mest brug for det, fordi det samtidig er dem, der bruger det mindst, sagde han.

Man har derfor arbejdet med at finde nye måder at involvere de medarbejdere, der ikke dukker op i træningslokalet. Blandt andet har man i Kalundborg lavet et projekt der hedder ’Gå glad hjem’, hvor sjovt socialt samvær og lettere træning uden for arbejdstiden kombineres.

Her spiller det lokalsamfund, som arbejdspladsen er placeret i også en vigtig rolle.

– Kalundborg er ifølge de regionale sundhedsopgørelser et af de mest usunde områder, og det spiller en rolle for, hvordan vi skal gribe sundhedsindsatsen an på produktionsfaciliteterne, sagde han.

Sundhed tænkes sammen med klima og miljø
På miljøområdet har Novo Nordisk i flere år haft et samarbejde med andre lokale virksomheder på Kalundborgegnen, og man håber på, at den model kan danne skole for et samarbejde på arbejdsmiljøområdet.

– Vi mener, at der er behov for en ny virksomhedsmodel, hvor virksomhederne spiller en større rolle og tager ansvar for medarbejdernes sundhed i samarbejde med det øvrige samfund, så man ikke tænker sundhedsfremme på arbejdspladsen i en silo for sig selv, det skal integreres med andre initiativer, der er jo en stor sammenhæng mellem om man er sund på arbejdspladsen og sund i sin fritid, siger Morten Guld Nielsen.